Python’da Veri/Değişken Tipleri (Primitive, Tuple, List, Dictionary)

Şu yazımda Python üzerinde değişkenlerden biraz bahsetmiştim, şimdi değişkene verebileceğimiz verinin hangi tiplerde ve düzende olabileceğinde ve bu verilere nasıl ulaşabileceğimizden biraz bahsedeyim.

Primitive tipler

Değeri, tam sayı(int), ondalık sayı(float) ya da metin(string) verilerdir. Bütün programlama dillerinde standart olarak bulunabilir. Sayısal olarak, çok büyük tam sayılarda kullanılan long ve karmaşık sayılar için kullanılan complex veri tipleri de vardır.
Bir veriyi tam sayıya dönüştürmek için int fonksiyonu kullanılır.
Bir veriyi ondalıklı sayıya dönüştürmek için float fonksiyonu kullanılır.

Yukarıda üç ilkel değişken tipi için de örnek yazdım, burada her birini ayrı ayrı değilde tek bir satırda da atayabilirsiniz fakat okumayı zorlaştıracaktır.

Metin veri tipindeki değişkenler, Python üzerinde bir karakter dizisi olarak tanımlanır. Bu kolaylık sayesinde bir metin değişkeni üzerinde kolaylıkla işlem yapabiliriz.

List
Python’da listeler köşeli parantezler içine yazılmış virgül ile ayrılmış farklı tiplerde olabilen verilerden oluşan kümedir. Liste içerisindeki elemanları değiştirebilir ve yeni eleman ekleyip çıkarabiliriz.

List içindeki elemanlara bir döngü içinde ulaşmak için For..in notasyonu kullanılır.

(List Comprehensions) Kısa yoldan list oluşturma. Python üzerinde bulunan bu ifade türü ile döngü ifadesine gerek kalmadan tek satırda kullanışlı liste oluşturulabilir. Köşeli parantez açarak tanımlamaya başladığımız list nesnesinde önce kuralımızı sonra döngümüzü daha sonra var ise koşulumuzu yazarız.

Tuple
List gibi Tuple da bir dizi verilerden oluşur. List’ten iki önemli farkı vardır. İlki köşeli yerine normal parantez kullanılması, ikincisi ve önemlisi Tuple olarak tanımlanan bir dizinin boyutunun değişmemesi. Değerleri değiştirilemediği için Read-only list gibi düşünülebilir.

Dictionary
Python’da dictionary’ler anahtar-değer ikilisi ile veri tutarlar. Süslü parantez içerisine yazılarak tanımlanırlar. Anahtar olarak bir int ya da string kullanılır, değer olarak da herhangi bir veri tipi/nesne kullanılabilir. Sonradan içerisindeki veriler değiştirilebilir ya da ekleme/çıkarma yapılabilir.

Bir Cevap Yazın