Etiket: List

  • Python’da Veri/Değişken Tipleri (Primitive, Tuple, List, Dictionary)

    Python’da Veri/Değişken Tipleri (Primitive, Tuple, List, Dictionary)

    Şu yazımda Python üzerinde değişkenlerden biraz bahsetmiştim, şimdi değişkene verebileceğimiz verinin hangi tiplerde ve düzende olabileceğinde ve bu verilere nasıl ulaşabileceğimizden biraz bahsedeyim. Primitive tipler Değeri, tam sayı(int), ondalık sayı(float) ya da metin(string) verilerdir. Bütün programlama dillerinde standart olarak bulunabilir. Sayısal olarak, çok büyük tam sayılarda kullanılan long ve karmaşık sayılar için kullanılan complex veri…