Python – Karakter Dizileri (String)

Python karakter dizilerini düzenlemek için C-style denilen formatı kullanır. “%” (yüzde işareti) operatörü ile karakter dizileri yeniden düzenlenebilir.

Birden fazla değişken ile de kullanılabilir. Bunun için % operatöründen sonra tuple ile değişkenlerimizi yazabiliriz.

Burada görüldüğü değişken tipine göre karakter dizisi içindeki arguman belirticimiz de değişebilmekte.

  • %s – Karakter dizileri için (yada karakterler ile gösterilebilen herhangi bir object için, sayılar gibi.)
  • %d – Tam sayılar (integers)
  • %f – Ondalıklı sayılar (float)
  • %.f – Ondalıklı sayılarda noktonın sağındaki hane/karakter sayısını belirterek kullanım
  • %x/%X – Tam sayıların hex düzeninde gösterimi (küçük harf/büyük harf)

Bir Cevap Yazın