Etiket: Naive Bayes

  • Naive Bayes ile Sınıflandırma

    Naive Bayes; Bayes teoremin dayanan bir sınıflandırma tekniğidir. Sınıflandırma yaparken özellikleri birbirinden bağımsız olarak hesaba katar. Örneğin bir meyvenin çilek olma ihtimalini; kırmızı ise bir birim, uzunluğu 5cm’den küçük ise bir birim arttırır. Bu iki özelliğin aynı anda olması Naive Bayes için bir katma değer sağlamaz, Naive(saf, toy) denmesinin sebebi de buradaki saf davranışından dolayıdır.…