Etiket: Class

  • Python’da Sınıf Metotları

    Python’da Sınıf Metotları

    Python 3 üzerinde oluşturduğumuz sınıflar içinde yazdığımız metotlar dekoratörler yardımı ile birkaç farklı şekilde tanımlanabilir. Örnek(instance) Metodu: dekoratörü yoktur, sınıf kullanılarak oluşturulmuş bir örneğin(instance) kendisini self parametresi olarak erişebilir. Sınıf(class) Metodu: dekoratör olarak @classmethod kullanmanız gereklidir. Sınıfı tanımlayan bir cls parametresi alarak sınıf bilgilerine ulaşabilir. Statik Metot: dekoratörü @staticmethod‘dur. Varsayılan bir parametresi yoktur. Sınıfın ya…