Kategori: Flutter

  • Flutter’da CustomPaint Widget ve Curve

    Javascript üzerinde canvas kullanarak pek çok yaratıcı işler yapılıyor. Flutter’da da benzer karmaşık animasyonları ve çizimleri yapabileceğimiz sınıf ve metotlarımız var. Aynı isimli Canvas sınıfı Flutter’da da var fakat bunu direkt olarak kullanmayacağız bunun yerine CustomWidget widget’ını kullanacağız. CustomPaint’in 5 parametresi var, aşağıda açıklamaya çalıştım. const CustomPaint({ Key key, this.painter, // CustomPainter nesnesi this.foregroundPainter, // CustomPainter…

  • Flutter’da Fizik Bazlı Animasyonlar (Physics-based animation)

    Bir önceki yazıda Tween ile bir değeri değiştirerek bunu widget içinde kullanıp bir animasyon oluşturmaya çalışmıştık. Şimdi diğer bir animasyon türü olan fizik bazlı animasyonları tanıyalım. Gerçek dünya hareketlerini taklit etmeye yaran animasyon sınıfları bu gruba dahil ediliyor. Yer çekimi  ya da bir yayın salınımı algısını vermeye çalıştığınızda bunların uğraştırıcı matematik hesaplarını kodumuza ekleyip karıştırmadan…

  • Flutter’da Tween Animasyonları

    Başarılı bir mobil uygulama için animasyon kullanmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Çok basit bir renk değişimi ya da button hareketi tüm UX ve UI algısını yukarı çekebiliyor. Flutter’ın en büyük sözlerinden biri 60 FPS animasyonlar oluşturabileceğimizdi. 60 fps sözünü başka bir yazıda test edeceğim şimdi basit birkaç animasyon örneği yapalım. Flutter temel olarak animasyonları ikiye ayırıyor.…