Kısa NumPy Alıştırmaları

NumPy; Python kullanılan bilimsel projelerde kullanılmak üzere tasarlanmış, çok boyutlu dizilerde hesaplamalar yapabileceğimiz bir pakettir.

Öncelikle kullanabilmek için paketi kodumuza dahil ederek başlıyoruz.

Tek boyutlu bir dizi örneği;

shape; dizimizdeki boyut sayısı kadar elemanı olan bir tuple döndürür, dizi hakkındaki en temel ve en gerekli bilgidir. Bu tuple içindeki değerler ise hangi boyutta kaç adet değerimiz olduğudur. Yukarıdaki örnekte, tek boyutlu ve u boyutta 3 değeri olan dizi için (3,) şeklinde bir tuple dönüyor.

İki boyutlu bir dizi örneği;

Boyut sayısı bu şekilde istediğimiz kadar arttırılabilir.

Yeni bir dizi oluşturmak için np.array metodundan başka pek çok yöntem sunar numpy.

Dilimleme (slicing)

Şu iki dilimin aynı elemanları olmasına rağmen boyutlarının farklı olduğuna da dikkat edilmesi gerekir.

Dizinin elemanlarını bir koşula bağlı olarak aşağıdaki şekilde seçebiliriz.

Dizilerle dört işlem; bu işlemler çapraz olarak eleman tabanlı yapılır, yani dönen sonuç yine bir dizidir.

Normal şartlarda Python’un döngülerde göreceli olarak yavaş olması büyük dizilerde elemanlar üzerine işlem yapmayı zorlaştırır. NumPy içinde tanımlı pek çok ufuncs(Universal Functions) ile bazı işlemlerde döngü kullanmak yerine çok daha hızlı olan bu metotları kullanabiliriz.

Referans kaynak olarak şuraya bakabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın